Concurs imatge 47è Festival de Música d’Estiu

CONCURS IMATGE 47È FESTIVAL DE MÚSICA D’ESTIU DE CIUTADELLA

La Cultura d’un Poble es construeix en un diàleg entre el qui proposa i el qui decideix fer seva la proposta. El treball i l’esforç dels qui volen participar a fer Gran un poble són la llavor que assegura el nostre futur cultural. És per açò que des de Joventuts Musicals de Ciutadella volem animar-vos a participar en aquests concurs de cartells; per al Festival de Música d’Estiu 2019, que vos proposem

BASES CONCURS IMATGE PER AL 47è FESTIVAL DE MÚSICA D’ESTIU JOVENTUTS MUSICALS DE CIUTADELLA 2019.

 1. Hi Podran participar les persones que vulguin, sempre que el tema que presentin vagi relacionat amb el món de la música clàssica.

 2. L’obra que resulti guanyadora es farà servir per a la confecció dels cartells, programes i demés impressions relacionades amb el festival.

 3. Es podran presentar un màxim de dues obres per cada artista; de nova creació.

 4. Es podran presentar les obres fins dia 15 de febrer de 2019.

 5. S’acceptarà qualsevol tècnica de disseny.

 6. L’obra ha de portar el logotip de Joventuts Musicals i el següent text: ” 47è FESTIVAL DE MÚSICA D’ESTIU DE CIUTADELLA”. Tots els textos han de poder ser modificats i adaptats segons exigències de comunicació del Festival.
 7. Els formats acceptats seran els següents: PNG,JPG,PDF (editable en format de vectors) mida A3

 8. En cas de tècnica pictòrica, es pot presentar com a imatge digitalitzada.

 9. La Junta de Joventuts Musicals anomenarà un jurat qualificat i el seu veredicte serà inapel·lable.
 10. El premi, que podrà ser declarat desert, serà de 300 euros. Es farà entrega del mateix a la inauguració del festival, el mes de juliol de 2019.

 11. El veredicte es farà públic el 16 de març , a la sala Pintor Torrent, del Socors abans de començar el concert del cicle Clàssics tot l’any. La premsa hi serà convocada.

 12. L’obra guanyadora serà propietat de Joventuts Musicals de Ciutadella, que tindrà tots els drets de reproducció.

 13. Els participants han d’enviar les seves creacions a la següent adreça electrònica: fme@jjmmciutadella.com
 14. En el text del correu han de constar les dades de l’autor (nom, llinatges i n. de telèfon), en cap cas poden anar al PDF, JPG, PGN, o l’arxiu digital de la pintura, que tampoc poden anar signats

.La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.