Suso González – El Clave Ben Temperat

Aquest estiu, a banda del 49è Festival de Música d’Estiu de Ciutadella, participam d’un projecte engrescador dins el marc del Museu Diocesà i en concret a l’església del Socors.

És un projecte Cultural pensat per Suso González, que de forma transversal uneix la Música, la Història i el Patrimoni de una època i un lloc com és Menorca i en concret l’església del Socors.

Entès com un cicle que dura 8 setmanes, partint de l’obra cimera per a instrument de tecla, de J.S. BACH, EL CLAVE BEN TEMPERAT, i de la mà de Suso González ens endinsarem a la descoberta de Bach, la seva música i la seva època, contextualitzant-la a Menorca i al Socors.

El projecte consta de 8 concerts setmanals d’uns 45 minuts de durada. Cada concert consistirà en 6 moviments de l’obra El Clave ben temperat , fins a completar la seva interpretació.

Serà interpretat al piano, per Suso González i cada sessió vindrà precedida de una introducció històrica i artística del barroc a Menorca, tractant la construcció del Convent de Sant Agustí i l’església del Socors, les pintures murals del Socors i la seva conservació, la tècnica de la pintura al fresc, el barroc dins l’art religiós etc. Aquesta part històrica serà a càrrec de Pere Manel Marquès, graduat en Història del Art. Així mateix en una pausa de la música hi haurà una introducció musicològica de l’obra de Bach, a càrrec de Gabriel Julià, professor i director del Museu Diocesà de Menorca.

Les entrades estaran a la venda al Museu Diocesà de Menorca.

Preu: 12€ general

6€ socis JM CIUTADELLA

LLOC: Església del Socors

DIES: 8, 15,22,29 JULIOL; 5,12,19,29 AGOST

HORA: 21:00

SUSO GONZÁLEZ(Ourense, 1965)

Pianista solista-acompanyant, professor de piano clàssic i música moderna-jazz. Comença els seus estudis musicals als 10 anys en el Conservatori d’Ourense, traslladant-se posteriorment a Madrid, on obté el títol oficial de professor de piano clàssic.

En l’àmbit de la música moderna realitza estudis a l’Escola de Música Creativa, diploma de la Berklee Schoool of Music, a Madrid. Obté el Títol Oficial Superior, especialitat Jazz, per la *ESMUC de Barcelona a la fi del 2009. Com a solista i com a part integrant d’altres grups, a desenvolupat la seva activitat professional en diferents agrupacions i estils musicals.

Compositor, arranjador, director musical, solista i fundador de diferents formacions, ha treballat en àmbits molt variats de la música, com a dansa, teatre i televisió. Dins dels seus projectes musicals més recents, cal destacar el duo format amb la cantant Rut Florit i el trio de Jazz que lidera, al costat de Pablo Millas, contrabaix, i Guillem Pons, bateria. Professor del Taller de Músics de Madrid fins a l’any 2000, actualment és professor en la Escola Municipal de Música de Ciutadella de Menorca i pianista titular del Cor de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca.

EL CLAVE BEN TEMPERAT, J.S. BACH (1685-1750)

El clave ben temperat (en alemany: Das wohltemperierte Klavier) és el nom de dos cicles de preludis i fugues compostos el 1722 i 1740 per Johann Sebastian Bach en totes les tonalitats majors i menors de la gamma cromàtica per a instrument de teclat. Els dos llibres actualment són coneguts com El clave ben temprat i són anomenats Llibre I i Llibre II, respectivament. El clavecí ben temprat és considerat una de les composicions més influents a la història de la música clàssica.

Musicalment, les estructures regulars del Clave ben temprat amaguen un extraordinari rang d’estils. Els preludis són formalment lliures, encara que molts exhibeixen les formes melòdiques del Barroc, sovint acoblades a una llarga coda lliure (per exemple els preludis en do menor, re major i Si bemoll Major del Llibre I).

La peça més coneguda dels dos llibres és el primer preludi del Llibre I, una simple progressió d’acords arpegiats. La simplicitat tècnica d’aquest preludi en do major l’ha fet una de les peces més estudiades pels estudiants de piano. Aquest preludi també va servir com a base de l’Ave Maria de Charles Gounod.