Sobre nosaltres

Joventuts Musicals de Ciutadella

Associació local de Ciutadella de Menorca

Adreça postal:
Actualment no tenim un domicili social definit. Escoltem propostes.

NIF: G07155054

Telèfon: 636 866 610

Correu electrònic:
Administració: admin@jjmmciutadella.com

Estatuts

Aquesta associació està regida pels Estatuts de Joventuts Musicals de Ciutadella.

Conveni de col·laboració amb la Capella Davídica

Conveni signat en 11 d’abril de 2016 que regeix la col·laboració entre JJMM Ciutadella i la Capella Davídica.

Junta Directiva

Junta electa en l’Assemblea General Extraordinària de dia 20 de setembre de 2016.

Presidència
 • Pilar Carreras Victory
Vicepresidència
 • Vicent Salvador Juanico
Secretaria
 • Carme de las Heras Martínez
Tresoreria
 • Anna Pons Capella
Vocals
 • Xavier Álvarez Coll, Cineclub
 • Adela Castro Villalba
 • Evelin Triay Salord
 • Santiago Benejam Torres

Socis col·laboradors

 • Martí Mesquida Llorens,
 • Macià Coll Moll, Cineclub
 • Rafael Raga Verdejo, fotògraf