Sobre nosaltres

Joventuts Musicals de Ciutadella

Associació local de Ciutadella de Menorca

 • Adreça postal: C/ Pius VI, 21 – 07760 Ciutadella de Menorca
 • NIF: G07155054
 • Telèfon: 636 866 610
 • Correu electrònic: Administració: admin@jjmmciutadella.com

Estatuts

Aquesta associació està regida pels Estatuts de Joventuts Musicals de Ciutadella.

Conveni de col·laboració amb la Capella Davídica

Conveni signat en 11 d’abril de 2016 que regeix la col·laboració entre JJMM Ciutadella i la Capella Davídica.

Junta Directiva

Que en la Assemblea General Ordinària d’aquesta Entitat, celebrada el dia 25
d’abril de 2022, s’adoptà, entre d’altres, el següent Acord:
Va ser presentada una candidatura de nous membres per formar nova Junta
Directiva, per un nou mandat de 5 anys, d’acord amb l’article 8 dels Estatuts de
l’Entitat. Sotmesa a la consideració dels assistents, va ser aprovada la mateixa
per unanimitat, quedant formada per les següents persones:

 • PRESIDENTA: Pilar Carreras Victory
 • VICEPRESIDENT: Xavier Seguí Povedano
 • SECRETARIA: M. Antonia Torres Gonzalez
 • TRESORERA: Caterina Moll Benejam
 • VOCALS:
  • Antonio D. Gener Ferrero
  • Santiago Benejam Torres
  • Nicola Sossass
  • Cora M. Sanchez de la Concha